Poszukiwanie technologii

W związku z narastającym problemem obecności ptaszyńca kurzego w obiektach inwentarskich przy współpracy z jednostkami badawczymi firma Insektpol podjęła kolejne kroki w kierunku zwalczania tego roztocza. Metody pozbywania się ptaszyńca kurzego to przekrój różnych technik począwszy od metod mechanicznych poprzez termiczne na chemicznych skończywszy. Należy pamiętać, iż jednorazowy zabieg  nie zniszczy wszystkich stadiów rozwoju pasożyta. Ptaszyniec jest odporny na wiele popularnych środków w związku z tym zespół naszych chemików prowadzi badania nad innowacyjnymi preparatami oraz nad technologią zwalczania ptaszyńca. Środki owadobójcze mają być oparte o naturalnie występujące składniki, by mogły być stosowane w obecności zwierząt bez negatywnego wpływu na ich zdrowie. Na początku nadchodzącego nowego roku firma Insektpol będzie przeprowadzać doświadczenia na kilku fermach. Wyniki badań pozwolą ocenić jakość i skuteczność opracowywanej technologii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.