Poszukiwanie technologii

W związku z narastającym problemem obecności ptaszyńca kurzego w obiektach inwentarskich przy współpracy z jednostkami badawczymi firma Insektpol podjęła kolejne kroki w kierunku zwalczania tego roztocza. Metody pozbywania się ptaszyńca kurzego to przekrój różnych technik począwszy od metod mechanicznych poprzez termiczne na chemicznych skończywszy. Należy pamiętać, iż jednorazowy zabieg  nie zniszczy wszystkich stadiów rozwoju pasożyta. Ptaszyniec jest odporny na wiele popularnych środków w związku z tym zespół naszych chemików prowadzi badania nad innowacyjnymi preparatami oraz nad technologią zwalczania ptaszyńca. Środki owadobójcze mają być oparte o naturalnie występujące składniki, by mogły być stosowane w obecności zwierząt bez negatywnego wpływu na ich zdrowie. Na początku nadchodzącego nowego roku firma Insektpol będzie przeprowadzać doświadczenia na kilku fermach. Wyniki badań pozwolą ocenić jakość i skuteczność opracowywanej technologii.

Zintegrowane metody zwalczania ptaszyńca kurzego

Na dzień dzisiejszy jest to najskuteczniejsza metoda zwalczania ptaszyńca kurzego, która ma na celu łączyć wszystkie znane metody tępienia tego nieproszonego gościa i pozostawiać kurnik bezpiecznym dla następnych kurczaków.

Jednak, żeby tego dokonać należy uprzednio dobrać odpowiedni środek chemiczny i wziąć pod uwagę wiele ważnych czynników:

  • cykl hodowlany drobiu
  • analizę rozwoju ptaszyńca kurzego
  • temperaturę panującą w obiekcie inwentarskim

Dopiero na tej podstawie można opracować cykliczną metodę walki ze pasożytami z racji odporności tego szkodnika. Jeden zabieg dezynsekcji nie zapewni 100% skuteczności dlatego zabiegi należy wykonać kilka w odstępach czasowych około 3-5 dni co pozwoli skutecznie zlikwidować pokolenia pasożyta.

Ptaszyniec kurzy po utracie żywiciela w postaci kur, są wstanie zaspokoić swój głód krwią gryzoni. Dlatego zaleca się przeprowadzanie monitoringu szkodników i deratyzację w obiektach tego wymagających.