PTASZYNIEC KURZY – klasyfikacja i opis

KLASYFIKACJA I OPIS

Ptaszyniec kurzy  (Dermanyssus gallinae), należy do najbardziej zróżnicowanego gatunkowo królestwa organizmów jakim są zwierzęta i zaliczany do stawonogów, które są najliczniejszym w gatunki typem zwierząt na Ziemi. Przynależące do gatunku roztoczy, niewielkich rozmiarów zwierzę stanowi poważne wyzwanie ekonomiczne dla intratnego sektora produkcji drobiu i jaj w Europie. Wysysający krew pasożyt, który występuje w większości krajów europejskich, może przenosić pasterelozę i inne choroby, wyniszczając stada. Długość samicy wynosi około 0,7 mm, a samców 0,6 mm. Charakteryzuje się owalną, spłaszczoną budową o szarożółtej barwie. Warto jednak zaznaczyć, że wybarwienie i kształt ciała ulegają zmianie, gdy osobnik się posili. Przybiera on kolor jasno czerwony i po przez swoją zdolność do rozciągania pęcznieje, nabierając kulistych kształtów, w tym czasie długość ciała samic osiąga długość do 1 mm. Późniejsza faza trawienia krwi ujawnia pod pokryciem ciemny zarys jelita. Larwy tego pasożyta mają 3 pary dobrze rozwiniętych i wysmukłych odnóży, lecz porusza się powoli, gdyż używa tylko 2 par do przemieszczania. Nimfa i dojrzały osobnik porusza się na 3 parach, dzięki czemu robi to o wiele szybciej. Dodatkową, czwartą parę, przednich odnóży wykorzystuje jako narząd czuciowy.

ZAGROŻENIA

ZAGROŻENIA

Ptaszyniec kurzy pasożytuje generalnie na ptactwie, jednak niekiedy dochodzi do atakowania psów, bydła, koni, królików, kotów. Skutki takich ukąszeń podobne są objawami do wszawicy i świerzbu, powstają rozległe przerzedzenia włosia i zgrubiała skóra pokryta wysuszonym wysiękiem. Dużą rolę odgrywa wiek zwierzęcia. Młode pisklęta, silnie zaatakowane, trującą ślina w większości nie przeżywają. Dorosłe osobniki wyróżniają się większą odpornością na pasożyty, jednak i one doznają powikłań tj. szybkie wychudzenie i osłabnięcie organizmu, a co za tym idzie bardzo gwałtownie zmniejsza się ich nieśność. Ptaszyńce roznoszą zarazki cholery, białaczkę drobiu, toksoplazmozę i pomór drobiu. Gdy liczebność pasożyta w kurniku jest znacząca powoduje anemie u porażonych ptaków. U ludzi ukucia ptaszyńca są bezbolesne, pasożyt żeruje w nocy, gdy ofiara śpi. Nad ranem w miejscach ukuć pojawia się świąd o różnym nasileniu, zaczerwienienie i obrzęk. Po około 40 godzinach pojawia się ropny pęcherzyk, a także obrzmiewają lokalnie węzły chłonne, po 2-3 dniach objawy przeważnie znikają. Ukucia są bardzo nieprzyjemne dla dzieci i osób dorosłych z nadwrażliwością na ślinę, objawiająca się uczuleniem. Ptaszyńce mogą przenosić na ludzi zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego.

 

 

Zwalczanie Ptaszyńca Kurzego

ZWALCZANIE PTASZYŃCA KURZEGO

Skutecznym sposobem zwalczania Ptaszyńca Kurzego (Dermanyssus gallinae)  jest stosowanie środków chemicznych roztoczobójczych. Wyróżniamy dwie metody zwalczania chemicznego, jedna z nich to rozpylanie preparatów pod wysokim (4-5 atm) ciśnieniem za pomocą aparatury gwarantującej dobre rozdrobnienie kropel. Oprysk polega na nałożeniu warstwy środka na miejsca występowania ptaszników. Przed zastosowaniem oprysków należy bardzo dokładnie oczyścić pomieszczenie z kurzu, resztek jedzenia itp. ponieważ w zanieczyszczonych i zakurzonych pomieszczeniach preparaty tracą swoje właściwości. Drugą metoda jest nanoszenie środków roztoczobójczych bezpośrednio na ciało ptactwa i w ich otoczeniu. Dzięki temu giną wszystkie zewnętrze pasożyty a preparat który dostał się do krwiobiegu zostanie wydalony w ciągu kilku godzin. Jest kilka preparatów, które można stosować, należą one do związków fosforoorganicznych.

Ptaszyniec kurzy(Dermanyssus gallinae) jest trudny do wytępienia, gdyż może on przeżyć do 8 miesięcy bez pożywienia w miejscach trudno dostępnych dla pestycydów. Zabieg należy powtarzać 2-3 razy od 7 do 10 dni przerwy w czasie żerowania roztocza. Stosować należy akarycydy z różnych grup chemicznych przemiennie lub jednocześnie.

Tagi: ptaszyniec kurzy, zwalczanie ptaszyńca kurzego, zwalczanie małego robaczka w kurniku,

Poszukiwanie technologii

W związku z narastającym problemem obecności ptaszyńca kurzego w obiektach inwentarskich przy współpracy z jednostkami badawczymi firma Insektpol podjęła kolejne kroki w kierunku zwalczania tego roztocza. Metody pozbywania się ptaszyńca kurzego to przekrój różnych technik począwszy od metod mechanicznych poprzez termiczne na chemicznych skończywszy. Należy pamiętać, iż jednorazowy zabieg  nie zniszczy wszystkich stadiów rozwoju pasożyta. Ptaszyniec jest odporny na wiele popularnych środków w związku z tym zespół naszych chemików prowadzi badania nad innowacyjnymi preparatami oraz nad technologią zwalczania ptaszyńca. Środki owadobójcze mają być oparte o naturalnie występujące składniki, by mogły być stosowane w obecności zwierząt bez negatywnego wpływu na ich zdrowie. Na początku nadchodzącego nowego roku firma Insektpol będzie przeprowadzać doświadczenia na kilku fermach. Wyniki badań pozwolą ocenić jakość i skuteczność opracowywanej technologii.

Zintegrowane metody zwalczania ptaszyńca kurzego

Na dzień dzisiejszy jest to najskuteczniejsza metoda zwalczania ptaszyńca kurzego, która ma na celu łączyć wszystkie znane metody tępienia tego nieproszonego gościa i pozostawiać kurnik bezpiecznym dla następnych kurczaków.

Jednak, żeby tego dokonać należy uprzednio dobrać odpowiedni środek chemiczny i wziąć pod uwagę wiele ważnych czynników:

  • cykl hodowlany drobiu
  • analizę rozwoju ptaszyńca kurzego
  • temperaturę panującą w obiekcie inwentarskim

Dopiero na tej podstawie można opracować cykliczną metodę walki ze pasożytami z racji odporności tego szkodnika. Jeden zabieg dezynsekcji nie zapewni 100% skuteczności dlatego zabiegi należy wykonać kilka w odstępach czasowych około 3-5 dni co pozwoli skutecznie zlikwidować pokolenia pasożyta.

Ptaszyniec kurzy po utracie żywiciela w postaci kur, są wstanie zaspokoić swój głód krwią gryzoni. Dlatego zaleca się przeprowadzanie monitoringu szkodników i deratyzację w obiektach tego wymagających.